Στοιχεία που καθορίζουν το κόστος μιας χειρουργικής επέμβασης μεταμόσχευσης μαλλιών

Фактори, които влияят върху цената на вашата трансплантация на коса Dr Serkan Aygın Clinic 2020-08-31 12:10:05

Η μεταμόσχευση μαλλιών ξεχωρίζει ως μια ειδική χειρουργική τεχνική που έχει επιδείξει αξιοσημείωτη πρόοδο τα τελευταία 15 χρόνια Ως φυσικό αποτέλεσμα αυτής της ταχύρυθμης εξέλιξης, η τιμή της υποβληθείσας σε χειρουργική επέμβαση μεταμόσχευσης μαλλιών μειώθηκε απότομα. 15 χρόνια νωρίτερα, το κόστος της χειρουργικής επέμβασης που πραγματοποιήθηκε κάτω από δύσκολες συνθήκες και οδήγησε σε δυσμενή αποτελέσματα, κυμαινόταν από 20.000-30.000 $, ενώ σήμερα μια διαδικασία 3.000-4.000 μοσχευμάτων μαλλιών (ο αριθμός των μοσχευμάτων για να καλυφθεί ένας μέσος βαθμός φαλάκρας) μπορεί να πραγματοποιηθεί σε επίπεδο τιμών μικρότερο από το ένα δέκατο των προηγούμενων δαπανών. Στο άρθρο μας θα εξετάσουμε το κόστος μιας λειτουργίας 3.000-4-500 μοσχευμάτων, με χειρουργική διάρκεια 6-7 ωρών.

Οι κύριοι παράγοντες που καθορίζουν την τιμή μιας μεταμόσχευσης μαλλιών:

Οι κύριοι παράγοντες που καθορίζουν την τιμή μιας μεταμόσχευσης μαλλιών

  1. Ένας δερματολόγος ή ιατρός στον τομέα της ιατρικής αισθητικής που είναι παρόντες κατά τη διάρκεια της επέμβασης.
  2. Καθώς η διαδικασία θεωρείται χειρουργική, απαιτεί ένα καλά εξοπλισμένο νοσοκομείο ή κλινική.
  3. Τουλάχιστον 3 τεχνικοί / βοηθοί της υγειονομικής περίθαλψης πρέπει να εργάζονται με πλήρη απασχόληση κατά μέσο όρο για να πραγματοποιήσουν χειρουργική επέμβαση μεταμόσχευσης μαλλιών.
  4. Χειρουργικές προμήθειες: Ανάλογα με τον τύπο λειτουργίας. Η μέθοδος FUE απαιτεί μικροκινητήρες, τρυβλία Petri, γροθιές και άλλες βασικές ιατρικές προμήθειες, ενώ η τεχνική DHI επιπλέον αυτών απαιτεί καρφίτσες DHI choi.
  5. Προεγχειρητικός και μετεγχειρητικός έλεγχος αίματος καθώς και φάρμακα που πρέπει να χρησιμοποιούνται μετά την επέμβαση.
  6. Εκτός από αυτά, τα λοιπά έξοδα που πραγματοποιήθηκαν για τους πιθανούς ασθενείς με μεταμόσχευση μαλλιών που προέρχονται από το εξωτερικό περιλαμβάνουν υπηρεσίες μεταφοράς, ξενοδοχείων και υπηρεσίες  μεταφοράς.

Αν θα εξετάσουμε σε βάθος τους παράγοντες που αναφέρθηκαν παραπάνω και θα τους εκφράσουμε με αριθμούς.

  • Οι τρεις πρώτοι παράγοντες που σχετίζονται με τις δαπάνες προσωπικού και νοσοκομείων είναι οι κύριες δαπάνες μιας επιχείρησης που αντιπροσωπεύουν το ήμισυ των συνολικών δαπανών. Ωστόσο, λάβετε υπόψη ότι το κόστος μιας επέμβασης που εκτελείται σε ένα πολυτελές νοσοκομείο θα απαιτήσει πρόσθετο ποσό που θα χρεωθεί έτσι, αυξάνοντας την τιμή της χειρουργικής επέμβασης.

Οι δαπάνες που προκύπτουν από τους ακόλουθους δύο παράγοντες, οι οποίοι θα προστεθούν στις πρωτογενείς δαπάνες, συνίστανται από προμήθειες και φάρμακα / κόστος ιατρικής ανάλυσης.

  • Τα ίδια έξοδα παροχής ποικίλλουν μεταξύ της FUE και της DHI. Το FUE είναι μια πιο οικονομικά αποδοτική επιλογή λειτουργίας σε σύγκριση με την DHI. Ο λόγος έγκειται στο γεγονός ότι οι βελόνες της πένας εμφύτευσης που χρησιμοποιούνται κατά τη διαδικασία DHI είναι ακριβές και πρέπει να πετάγονται μετά από κάθε χειρουργική επέμβαση.
  • Ένα κρίσιμο σημείο όσον αφορά την αξιοποίηση των ιατρικών προμηθειών είναι το γεγονός ότι αυτές οι προμήθειες μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για έναν ασθενή. Όλες οι σχετικές ιατρικές προμήθειες χρησιμοποιούνται για έναν ασθενή και η βελόνα FUE (βελόνα FUE) καθώς και η βελόνα DHi δεν μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν.

Το κόστος μιας ρομποτικής μεταμόσχευσης μαλλιών FUE

Το κόστος μιας ρομποτικής μεταμόσχευσης μαλλιών FUE

Το κόστος μιας ρομποτικής μεταμόσχευσης μαλλιών FUE, ωστόσο, θα είναι υψηλότερο σε σύγκριση με άλλες τεχνικές. Δυστυχώς αυτές οι ρομποτικές συσκευές μπορούν να εκτελέσουν μόνο το 20% της ανθρώπινης εργασίας. Για μια ρομποτική μεταμόσχευση μαλλιών FUE ή μια DHI, και στις δύο περιπτώσεις απαιτείται ειδικός μηχανικός για να λειτουργήσει η συσκευή. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η ρομποτική συσκευή κοστίζει εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια, είναι απλώς μια περιττή πράξη φλογερότητας για μια κλινική να πραγματοποιήσει μια τέτοια επένδυση. Ενώ έχει περιορισμένη αποτελεσματικότητα στην πράξη, η επίδρασή της στα έξοδα μπορεί να υπερβαίνει τις εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια.

Εκτός από αυτό, όπως θα υποθέσετε, θα υπάρξουν επίσης δαπάνες που σχετίζονται με υπηρεσίες στέγασης, μεταφοράς και παροχής συμβουλών.

Όταν εξετάζουμε τη συμπερίληψη ενός πολυτελούς ξενοδοχείου και διαμονής, μπορούμε να μιλάμε για διακύμανση τιμών μεταξύ 40 και 50%.

Πέρα από το κόστος μιας μεταμόσχευσης μαλλιών

Οι κλινικές που προσπαθούν να διατηρήσουν το κόστος χαμηλές, δυστυχώς ενσωματώνουν την πιθανότητα εμφάνισης σοβαρών κινδύνων που σχετίζονται με μεταμόσχευση τρίχας. Ο χειρούργος και το κλινικό προσωπικό ξεχωρίζουν ως τα πιο κρίσιμα στοιχεία που σχετίζονται με το κόστος. Ένα κλινικό προσωπικό που αποτελείται από ιατρικούς υπαλλήλους με ανεπαρκή κατάρτιση και ανεπαρκή εμπειρία μπορεί να αποτύχει να εκτελέσει μια επιτυχημένη διαδικασία μεταμόσχευσης μαλλιών και να προκαλέσει ανεπανόρθωτες συνέπειες. Δυστυχώς, εμείς ως κλινική Dr. Serkan Aygin και αρκετές κλινικές πρέπει επίσης να εκτελέσουμε ενέργειες για την επιδιόρθωση τέτοιων περιστατικών μεταμόσχευσης μαλλιών που έχουν προκαλέσει σοβαρές βλάβες. Να είστε ενήμεροι για τις κλινικές που ονομάζονται «κλινικές», αλλά μόνο να δώσετε προσοχή στην περικοπή των δαπανών με την πρόσληψη προσωπικού που εργάζεται για μια κοροϊδία. Τέτοιες κλινικές όπου οι γιατροί δεν βρίσκονται στην πρώτη γραμμή θα τείνουν να ανησυχούν λιγότερο για το μέλλον, αυξάνοντας έτσι την πιθανότητα άσκησης κακοδιοίκησης.

συμπέρασμα

Εάν το κόστος παραμείνει ως ένα σημαντικό μέλημα για ένα άτομο που σχεδιάζει να υποβληθεί σε διαδικασία μεταμόσχευσης μαλλιών, θα πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη ορισμένα θέματα, όπως ο χειρουργός , η εμπειρία του κλινικού προσωπικού, η ποιότητα των χρησιμοποιούμενων ιατρικών προμηθειών και η προϋπόθεση της μοναδικής χρήσης. ληφθεί υπόψη πριν από τη συνέχιση της διαδικασίας. Ένας γιατρός που έχει μια μακροχρόνια φήμη για την εκτέλεση επιτυχημένων διαδικασιών μεταμόσχευσης μαλλιών, θα αποδίδει πάντα μεγάλη σημασία σε όλες τις πράξεις που έχει κάνει και γνωρίζει ότι κάθε ασθενής φέρει το όνομά του / της. Η υποβολή σε μεταμόσχευση μαλλιών σε νοσοκομείο ή κλινική με ειδικευμένους ιατρούς που έχουν εμπειρία στη μεταμόσχευση τρίχας που έχει συσσωρευτεί εδώ και πολλά χρόνια και η οποία δίνει μεγάλη σημασία σε κάθε πράξη που εκτελείται, είναι κρίσιμη όσον αφορά την έκβαση της χειρουργικής επέμβασης.

Φωτογραφίες Πριν και Μετά

Μπορείτε αμέσως να δείτε τις φωτογραφίες πριν και μετά αμέσως μόλις συμπληρώσετε τη φόρμα. Θα λάβετε ένα αυτόματο μήνυμα μέσω τηλεφώνου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Χρησιμοποιούμε cookies για την εξατομίκευση περιεχομένου και διαφημίσεων, την παροχή λειτουργιών κοινωνικών μέσων και την ανάλυση της επισκεψιμότητάς μας.